🌹વિશેષ: 30 માર્ચ 2023🌹

🌹દિનવિશેષ: 30 માર્ચ 2023🌹

રોજ દીવા ક્યાં કરું ? જ્યોત અંદર દે મને. ~ પ્રહલાદ જાની ‘તન્હા’

યે રાતેં નઇ પુરાની, આતે આતે-જાતે કહતી હૈ કોઈ કહાની ~ *આનંદ બક્ષી

વિષ્ણુ મહેતા ‘વિશ્વેશ’

કાવ્યવિશ્વ વોટ્સ એપ ગ્રુપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.

www.kavyavishva.com 

પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: