રમેશ પારેખ ~ બાપુના ગઢમાં * Ramesh Parekh

ધીંગાણું

બાપુના ગઢમાં બધી જણસ છે, બે વાતની ખોટ છે
પહેલું તો કે’ યુદ્ધ થાય નહીં, બીજું ફાટલો કોટ છે.

શિરોહી તલવારનું લટકવું વર્ષોજૂનું ખીંટીએ
ને ફાટ્યો છે કોટ કાળબળથી આડીઊભી લીંટીએ

બાપુ કહેતા : ‘ નોતરાં દઈ દઉં દેમાર બારોટને
શત્રુ મારું – એમ આજ બખિયા મારી દઉં કોટને

દોરાસોતી સોયથી પલકમાં દારુણ હલ્લો કર્યો
ને બાપુએ કોટને કસબથી કાતિલ ટેભો ભર્યો

ત્યાં તો ‘લોહી‘ એમ ચીસ સહસા પાડી ઊઠી આંગળી
ને બાપુના ટેરવે રગતની શેડ્યું ફૂટી નીકળી

‘ખમ્મા, ખમ્મા બાપ…….’ એમ ખી બાપુ કરે હાકલા
ખીંટીથી તલવારને લઈ કરે લોહી વડે ચાંદલા

થાતું બાપુને : બહુ શુકનવંતો આપણો કોટ છે
કિંતુ એક જ ખોટ, આજ અહીં ના એક્કેય બારોટ છે…

~ રમેશ પારેખ

1 Response

  1. અતુલ કાલાવડીયા. વિસાવદર says:

    રમેશ પારેખ છ અક્ષરનું નામ સાહિત્યની દુનિયામાં એક અલગ જ સ્થાન ધરાવતું જાજરમાન સ્થાન….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: