🌹દિનવિશેષ 4 સપ્ટેમ્બર🌹

🌹દિનવિશેષ 4 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com

*એવાને મોઢે શું લાગવું?  કામ? તો ક્યે કાંટા ઉગાડવાનું કામ; અને આમ? તો ક્યે બીજાને વાગવું – કૃષ્ણ દવે  

*જિંદગી જિંદગી શું કરો છો બધા? જિંદગી એટલે કે, મરણની કથા !! – ડૉ. મહેશ રાવલ

*દર્દ કરતાં દેનાર પ્યારાં હો, ઓ ખુદા મારા દર્દ ન્યારા હો – મુકેશ જોગી 

*मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल – सियारामशरण गुप्त

પૂ. મોટા

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

3 Responses

  1. ઉમેશ જોષી says:

    જન્મ દિવસની સુકામનાઓ.

  2. Minal Oza says:

    બધા અવતરણો સરસ છે. શુભેચ્છાઓ.

  3. બધાજ કોટ્સ ખુબ સરસ અભિનંદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: