મણિલાલ હ. પટેલના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય ~ તને ગમે એ તારું ગામ

3 Responses

  1. મણીલાલ પટેલ ના હસ્તાક્ષર મા તેમનુ ખુબજ જાણીતુ કાવ્ય ખુબ ખુબ અભિનંદન આભાર લતાબેન

  2. Anonymous says:

    મણીલાલનું આખું ગામ ચાક્ષુસ થઈને આવે છે ઉપરાંત પ્રણયનાં રંગ પણ કવિએ પૂર્યા છે. સરસ કાવ્ય..

  3. આખું ગામ અને ગામની પ્રકૃતિ તાદ્રશ્ય થઈ ગઈ. વાહ કવિરાજ 👌👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: