માધવ રામાનુજ ~ એવું રે અજાણ્યું સગપણ & શ્વાસમાં થોડી વાર * Madhav Ramanuj  

સગપણ સાંભર્યું

એવું રે અજાણ્યું સગપણ સાંભર્યું

સોણલાંની વાડી ઝાકમઝોળ,
કોણ રે ચૂંટે ને કોણ ચપટી ભરે,
મઘમઘ સુવાસે તરબોળ…

એવું રે અજાણ્યું સગપણ સાંભર્યું!

ક્યાં રે કિનારો ને ક્યાં નાંગર્યા
નજરુંના પડછાયા આમ!
ઊગી ઊગીને અચરજ આથમે

પછી એમ પથરાતું નામ…
એવું રે અજાણ્યું સગપણ સાંભર્યું!

ઝાકળ સરીખું ઝલમલ બારણું,
પગલે પાંપણનું ફૂલ,
એક રે હોંકારે ઉઘડે આગળા,

ઓળઘોળ આયખાનું મૂલ…
એવું રે અજાણ્યું સગપણ સાંભર્યું! 

~ માધવ રામાનુજ

જન્મદિવસે કવિને સ્નેહવંદન

એક તમારા ધબકારાને

શ્વાસમાં થોડી વાર અમારે ભળવું હતું
એક તમારા ધબકારાને મળવું હતું

મૂંગી મૂંગી કેટલી રાતો
પાંપણમાં ટમટમતી રહી
આંખથી ઓલ્યા ભવની ઓળખ

ટીપે ટીપે ઝમતી રહી
આજની એક જ પળનું જીવન રળવું હતું

રણની તરસ ક્ષણમાં ભળી
ઝાંઝવાં જેવું વીંધતી રહી
એક બે ટૂંકી યાદની ટેકણલાકડી

કેડી ચીંધતી રહી
વાટ અમારી અટકે ત્યાંથી વળવું હતું
એક તમારા ધબકારાને મળવું હતું
શ્વાસમાં થોડી વાર અમારે ભળવું હતું’

~ માધવ રામાનુજ

જન્મદિવસે કવિને સ્નેહવંદન

4 Responses

 1. Minal Oza says:

  બંને રચના કવિની સાથે સાથે આપણને પણ ભાવવિશ્વની સફર કરાવે છે. કવિને જ.દિ. ના અભિનંદન.

 2. કવિ શ્રી માધવ રામાનુજ ને સ્નેહ વંદન. બંને રચનાઓ ખૂબ સરસ.

 3. બન્ને રચનાઓ ખુબ સરસ જન્મદિવસ ની શુભ કામના

 4. ભદ્રેશ વ્યાસ "વ્યાસ વાણી" says:

  વારંવાર ગણગણવા જેવા ગીત,
  કવિ શ્રી માધવ રામાનુજને વંદન.
  અને
  જન્મદિવસની શુભકામનાઓ.
  કવિની કલમ સતત વહેતી રહે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: