🌹દિનવિશેષ 22 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 22 મે 2023🌹

www.kavyavishva.com
*મેં એક બિલાડી પાળી છે ; તે રંગે બહુ રુપાળી છે ~ ત્રિભુવનદાસ વ્યાસ

*વિશ્વપથમાં વિહાર મારો છે; ઊંડે જીવનગુબાર મારો છે.  ~ ‘નસીમ’

અને મધુસૂદન પટેલ ‘મધુ’

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏
‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: