🌹પોસ્ટ 8 મે અંક 3-858🌹 

www.kavyavishva.com  

🌹કાવ્ય: ધ્રુવ ભટ્ટ – ધ્રુવગીત સાંભળો    

🌹કાવ્ય: દેવજી મોઢાનું ગીત

🌹કાવ્ય: દિલિપ ઘાસવાલા

🌹 વિશેષ : માના વ્યાસ ‘સ્પંદના’, ઉર્વી વસાવડા, ધ્રુવ ભટ્ટ, દિલિપ ઘાસવાલા, દેવજી રામજી મોઢા ‘શિરીષ’ અને રવીન્દ્ર પારેખ    

🌹આપના પ્રતિભાવની પ્રતીક્ષા

@ www.kavyavishva.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: