અનુવાદ – Robert Frost : Stopping by Woods : ઉમાશંકર જોશી * Umashankar Joshi

Stopping by Woods

Whose woods these are I think I know.   

His house is in the village though;   

He will not see me stopping here   

To watch his woods fill up with snow….. 

My little horse must think it queer   

To stop without a farmhouse near   

Between the woods and frozen lake   

The darkest evening of the year….    

He gives his harness bells a shake   

To ask if there is some mistake.   

The only other sound’s the sweep   

Of easy wind and downy flake……  

The woods are lovely, dark and deep,   

But I have promises to keep,   

And miles to go before I sleep,   

And miles to go before I sleep…

 Robert Frost

***

કોનાં આ વન

કોનાં આ વન, છે જ તો મારી જાણમાં,
છે જો કે ઘર તો ભલા એનું ગામમાં.
ન થંભતો આંહીં મને નિહાળશે
જોતો ભરાતાં વન આ હિમપાતમાં.

મારા નાના અશ્વને લાગતું હશે
વિચિત્ર રોકાણ આ, ન મકાન તો કશે.
વનો, થિજેલા વળી આ તળાવની
વચ્ચે તમિસ્રાભરી સાંજ શી લસે !

હલાવીને હય ઘંટડીઓ ધુરા તણી
જાણે પૂછે : નથી ને કંઈ ભૂલ આપની ?
સ્ફુરંત હળવા સપાટા હવાના
ને રેશમી હિમફર્ફર માત્રનો ધ્વનિ.

વનો છે શ્યામલ ગહરાં, મજાનાં,
પરંતુ મારે છે વચન પાળવાનાં.
સૂતાં પ્હેલાં ગાઉ કૈં કાપવાના,
સૂતાં પ્હેલાં ગાઉ કૈં કાપવાના. 

ભાવાનુવાદ : ઉમાશંકર જોશી 

OP 19.10.2020

5 Responses

 1. Khyati Kharod says:

  સુંદર અનુવાદ; આ કાવ્યનો અનુવાદ શ્રી નિરંજન ભગત અને શ્રી હરિવલ્લભ ભાયાણીએ પણ કર્યો છે. જો બની શકે, તો અહીં મૂકશો?

  • Kavyavishva says:

   આભાર. લગભગ નિરંજન ભગતનો અનુવાદ મારી પાસે છે. શોધીને મૂકીશ. ભાયાણીસાહેબનો નથી. મળે તો ચોક્કસ મૂકું. તમારી પાસે હોય તો મોકલશો ? રસ લેવા બદલ ખૂબ આભાર.

   • Khyati Kharod says:

    મારી પાસે તેમણે કરેલ માત્ર છેલ્લી પંક્તિનો જ અનુવાદ છે. હું તે તમને મોકલીશ.

 2. 'સાજ' મેવાડા says:

  રોબર્ટ ફ્રોસ્ટના કાવ્યો ખૂબ જ જીવન લક્ષી હોય છે. ભાવાનુવાદ સરસ છે.

 3. ખુબ સરસ કાવ્ય અને ઉત્તમ ભાવાનુવાદ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: