સુંદરમ ~ મેરે પિયા

મેરે પિયા ~ સુંદરમ

મેરે પિયા મૈં કછુ નહિ જાનું
મૈં તો ચુપ ચુપ ચાહ રહી

મેરે પિયા, તુમ કિતને સુહાવન,
તુમ બરસો જિમ મેહા સાવન.
મૈં તો ચુપ ચુપ નાહ રહી

મેરે પિયા તુમ અમર સુહાગી,
તુમ પાયે મૈં બહુ બડભાગી
મૈં તો પલ પલ બ્યાહ રહી.

સુન્દરમ

ભક્તિ અને સમર્પણની અભિવ્યક્તિ નારીભાવમાં જ સર્વોત્તમ રીતે થઈ શકે એનું ઉદાહરણ…

કવિના જન્મદિને સ્મૃતિવંદના સહ  

OP 22.3.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: