🌹20 જાન્યુઆરી અંક 3-1079🌹

*ભાગ્યેશ જહા ~ ‘કહું છું’ કહીને મેં ક્યાં કંઈ કીધું

*ભાગ્યેશ જહા ~ એક ખૂણામાં પડ્યું હતું સંકોચાયેલું મૌન

*નિર્મિશ ઠાકર ~ ધોધમાર તેજનો ખુમાર, તે હું !

*અબ્દુલ્લા પેસિઉ (ઇરાક) ~ અનુ. અનિલ જોશી

*વિશેષ : વિનુ બામણીયા, કુર્રતુલ ઐન હૈદર અને ભરત વિંઝુડા

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: