🌹9 ઓકટોબર અંક 3-981🌹 

www.kavyavishva.com

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’નો ચોથા વર્ષમાં પ્રવેશ

🌹જગદીશ જોશી ~ પાંદડી તે પી પીને કેટલું રે પીશે ~ સ્વર માલિની પંડિત

🌹જગદીશ જોશી ~વાતના રસ્તે વળવું નથી

🌹લતા હિરાણી ~ આખું આકાશ મારું ગાતું

🌹અનુવાદ : Maharshi Arvindનું કાવ્ય ~ સુન્દરમ્

🌹આસ્વાદ : અશરફ ડબાવાલા ~ હું જ જશન : ચંદ્રકાંત શેઠ

🌹સેતુ : ખલિલ ધનતેજવી ~ કવિતાનો જન્મ

🌹સર્જક : મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’ ~ કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી

🌹સ્વરૂપ : કાવ્યરુપ ગીત ~ સંજુ વાળા

🌹સંચય : કવિ હરીશ મીનાશ્રુના હસ્તાક્ષરમાં કાવ્ય   

🌹વિશેષ : ‘કાવ્યવિશ્વ’ વેબસાઇટ, જગદીશ જોષી, *અઝીઝ કાદરી, એની સરૈયા

🌹આભાર
www.kavyavishva.com

1 Response

  1. વહીદા ડ્રાઈવર says:

    સરસ સંકલન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: