🌹દિનવિશેષ 30 જુલાઈ 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 30 જુલાઈ 2023🌹

www.kavyavishva.com           

*રંક આશાઓ અવસ્થા વાંઝણી, બેઉને ભેગા મળ્યાનું દુઃખ છે. ~ સુરેન ઠાકર ‘મેહુલ’

*ગુણવંતી ગુજરાત ! અમારી ગુણવંતી ગુજરાત ! નમીએ નમીએ માત ! અમારી ગુણવંતી ગુજરાત ! ~ *અરદેશર ખબરદાર ‘અદલ’

*રસરંગની છલકે છાબ, ખેલો હો રસિયા ફાગ ! ~ *પ્રેમશંકર ભટ્ટ     

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: