રમેશ પારેખ ~ ફૂલ Ramesh Parekh

ફૂલ કેવળ એ જ વિશ્વાસે ઊગે

કે સૂર્ય સાંખી લેશે મારું ઊગવું

શીશ હું ઉંચકીશ તો આકાશ

બેઅદબી કે ગુનો નહીં ગણે….

ફૂલ કેવળ એ જ વિશ્વાસે ઊગે

કે હું ઝૂલું તો ઝૂલવા દેશે પવન-

ડારા નહીં દ્યે,

બોજ મારી મ્હેકનો તો

સ્હેજ પણ એને નહીં લાગે.

ફૂલ કેવળ એ જ વિશ્વાસે ઊગે

કે પછી હું થાકું ને ટપ દઈને ખરું

તો ધૂળ

એની વ્હાલસોયી ગોદમાં

ક્યારે ય ખરવાની મનાઈ નહીં કરે….

4 Responses

  1. Anonymous says:

    રમેશ પારેખની ફૂલ કવિતા અલગ જ છે. વાહ,.. 💐💐

  2. વાહ ખુબ સરસ કવિતા ફુલ જેવી નાજુક અને નમણી રચના ખુબ ગમી

  3. Kirtichandra Shah says:

    Sunder Kavita sachej sunder Kavita

  4. ઉમેશ જોષી says:

    રપાની રચના હ્રદયસ્પશીઁ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: