યજ્ઞેશ દવે ~ આસ્વાદ લતા હિરાણી * Yagnesh Dave * Lata Hirani

*કવિએ કેવી ખૂબસુરતીથી, કેવી નજાકતથી એક સ્ત્રીને રોજિંદી ઘટનાઓનું પ્રાણતત્વ આલેખ્યું છે!! *
www.kavyavishva.com