ત્રિભુવનદાસ વ્યાસ ~ મહાસાગર Tribhuvandas Vyas

* કવિને જન્મદિવસે સ્મૃતિવંદના*
www.kavyavishva.com