🌹દિનવિશેષ 5 ફેબ્રુઆરી🌹 

🌹કરી વિદ્રોહ સૌ સામે જરા હિંમત બતાવી છે, મેં ખોવાયેલી મારી જાતને ખુદથી મળાવી છે. ~ પૂર્વી અપૂર્વ બ્રહ્મભટ્ટ

🙏🏻સુણો ઓ દોસ્તો મારા હું તમને ઓળખાણ આપું, છે મારી જિન્દગી ‘લીલા’માં હું એનું પ્રમાણ આપું- *આસિમ રાંદેરી🙏🏻

🙏🏻ધોળિયું ધજા જ્યાં ફરફરે, ગરવા ગિરિવરની ટૂંક ; વાયુ રે ઢાળે વનના વીંઝણા, જાવું છે ત્યાં અચૂક~ *તનસુખ ભટ્ટ🙏🏻

🌹અને જયશ્રી મર્ચન્ટ🌹

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર🌹

www.kavyavishva.com

*કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

*આપનો જન્મદિન આપની કાવ્યપંક્તિ સાથે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં મુકાય છે ને ? આપનું નામ ‘શોધો’માં લખવાથી એ તરત મળી જશે.

*જો ન હોય તો આપની ગમતી પંક્તિ સાથે મને જાણ કરશો? અહીં પ્રતિભાવમાં અથવા મને વોટ્સ એપ પર જાણ કરી શકો.

*આપના જન્મદિને આપની જે કાવ્યપંક્તિ મુકાય છે એ આપને બદલવી હોય તો પણ આમ જ મને જાણ કરી શકો.

*આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: