🌹દિનવિશેષ 18 નવેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 18 નવેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com   

*લીધી હશે લાંચ વરસાદે તરસ પાસેથી, એટલે તો અશ્રુઓ જતાં રહ્યા આંખોની ખાંચ પાસેથી ~ મનીષા મહેતા

*પૂછ પૂછ ના કર્યા કરો કે શહેર ક્યાં ગયું છે? તમે જ તો ટેન્ક નીચે બધું કચડી નાખ્યું છે. ~ યોગેશ પટેલ

*એમને માફક આવે એવી રીતભાત, શીખી લેવી પડે છે, બાપ રે ! એમના ઉચ્ચારણના દીવા બળે છે ત્યાં, આપણાં શા મૂલ કે શા માપ, રે ! ~ મધુકાન્ત ‘કલ્પિત’

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: