🌹દિનવિશેષ 6 સપ્ટેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 6 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com

*પર્વતોની વચ્ચે પલાંઠી વાળીને બેઠેલો વરસાદ એટલે સરોવર!! ~ દિનેશ કાનાણી

*સાવ તરડાયેલી ક્ષણનું બિમ્બ છું, હું અનાગત વિતરણનું બિમ્બ છું. ~ દિલિપ મોદી

*આજ સવારે બેઠી નિશાળ, પવન ઘૂંટાવે અક્ષર ઝાલી મધુમાલતીની ડાળ. ~ *સુરેશ જોશી

*ગાયક જગમોહન

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: