અઝીઝ ટંકારવીના હસ્તાક્ષરમાં ગઝલ * Aziz Tankaravi

5 Responses

 1. ઉમેશ જોષી says:

  વાહ સરસ ગઝલ.

 2. વાહ કવિશ્રી ના હસ્તાક્ષર મા ગઝલ ખુબ ગમી

 3. Minal Oza says:

  સરળ ને સરસ ગઝલ મજાની છે.

 4. સરસ અક્ષરાંકન, અને ગઝલ.

 5. Kirtichandra Shah says:

  સરસ ગઝલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: