જયંતિભાઈ મ. દરજી ~ ‘તૃષા’ * Jayantibhai M Darji

કવિ જયંતિભાઈ મ. દરજીના કાવ્યસંગ્રહ ‘તૃષા’નું ‘કાવ્યવિશ્વ’માં સ્વાગત છે.

જયંતિભાઈ મ. દરજી * તૃષા * સ્વયં 2023

2 Responses

  1. ખુબ સરસ કાવ્ય ખુબ ગમ્યુ

  2. આવકાર, પ્રસ્તુત ગઝલ સરસ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: