🌹દિનવિશેષ 7 ડિસેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 7 ડિસેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com   

*તે આથમી ગયો પછી અંધારું સોળે કળાએ ઊગ્યું. ~ પ્રભુ પહાડપુરી

*મારે મન હું અવાજ, પડઘો, પોલંપોલો ઘાટ; હજૂર, લોકોએ મારા નામે ખોટી દંતકથાઓ કહી છે. ~ મધુકાન્ત કલ્પિત

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: