🌹દિનવિશેષ 1 ડિસેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com   

*જોતજોતાં આયખું તો ઓગળ્યું, કાં અહમ, સ્હેજેય ઓગળતો નથી ? ~ હરેશ તથાગત

કાકાસાહેબ કાલેલકર *કિશનસિંહ ચાવડા

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: