🌹દિનવિશેષ 17 નવેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 17 નવેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com   

*મત્લામાં પણ હતો તું મક્તામાં પણ હતો તું, મારી સફરનાં હરએક રસ્તામાં પણ હતો તું ~ દીપાલી લીમકર ‘દીપ’

*જેમને પૂરો પરિચય છે જ નહીં, એમણે મશહૂર રાખ્યો છે મને ~ જિગર ફરાદીવાલા

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: