🌹દિનવિશેષ 25 ઓકટોબર🌹

🌹દિનવિશેષ 25 ઓકટોબર🌹 

www.kavyavishva.com   

*ચો-તરફ તડકો બની ફેલાય છે ; એક ટહૂકો છે, બધે સંભળાય છે. ~ અંજુમ ઉજિયાનવી 

*છતાં પ્રિયતમ સમસ્ત સુખભોગ સંસારના ; નથી કશી વિસાતમાં પ્રણયજન્ય પીડા કને ~ જયાનંદ દવે (1917) 

*चलो इकबार फिर से अजनबी बन जाये हमदोनो ~ *साहिर लुघियानवी

અને ભાવિન ગોપાણી

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે.
આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: