🌹દિનવિશેષ 29 જુલાઈ 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 29 જુલાઈ 2023🌹

www.kavyavishva.com           

વૃદ્ધિથી હરખે નહિ, હાનિથી નહિ શોક
સમબુદ્ધિ જેની રહે, એવા વિરલા કોક

*ભુપેન્દ્ર શાંતિલાલ વ્યાસ 29.7.1947

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો વિભાગ ‘વિશેષ’ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: