Tagged: ભાર્ગવી પંડ્યા

ભાર્ગવી પંડ્યા ~ સૂર્ય જેવું * Bhargavi Pandya

સૂર્ય જેવું બળ લઈ ઊભા છીએઆભનું અંજળ લઈ ઊભા છીએ. એક સપનું આવશે એ રાહમાંરેશમી આ સળ લઈ ઊભા છીએ. યાદ કે એ ભ્રમ હશે પગરવ વિશેભાંગતી અટકળ લઈ ઊભા છીએ. કેટલા છલછલ હતા સંબંધ સૌસાવ ખાલી તળ લઈ ઊભા...