🍀10 જુલાઇ અંક 3-1208🍀

આજના કવિઓ : રાકેશ હાંસલિયા, હરીન્દ્ર દવે

વિશેષ : પારુલ ખખ્ખર, પંકજ વખારિયા, સાજ મેવાડા, મયૂર કોલાડીયા

નીચે આપેલી લિન્ક પરથી આપ સીધા કૃતિ પર જઈ શકશો

*ઉપરની લિન્ક પરથી આપ સીધા કૃતિ પર જઈ શકશો.*

*‘કાવ્યવિશ્વની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com

1 Response

  1. જ્ન્મ દિવસ ની નોંધ લેવા બદલ આપનો આભાર. નમસ્કાર !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: