🍀15 જુન અંક 3-1186🍀

આજના કવિ : હસમુખ રાવળ, ઉદયન ઠક્કર, શ્યામ સાધુ

વિશેષ : શ્યામ સાધુ અને અંજના ભાવસાર, ભારતી વોરા સ્વરા’, શ્યામ સાધુ, મકરંદ મૂસળે, પથિક પરમાર, અબ્દુલકરીમ શેખ

નીચેની લિન્ક પરથી સીધા પોસ્ટ પર જઈ શકાશે. આભાર.  

આપેલી લિન્ક પરથી આપ સીધા કૃતિ પર જઈ શકશો.

*‘કાવ્યવિશ્વની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: