🍀7 જુન અંક 3-1182🍀

આજના કવિ : ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ * વિશેષ : ઉષા ઉપાધ્યાય, ‘શિલ્પી’ બુરેઠા

નીચેની લિન્ક પરથી સીધા પોસ્ટ પર જઈ શકાશે. આભાર.  

આપેલી લિન્ક પરથી આપ સીધા કૃતિ પર જઈ શકશો.

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: