🌹7 ફેબ્રુઆરી અંક 3-1094🌹

*ભગવાન થાવરાણી : બે અનુવાદિત કવિતાઓ*

*જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી ‘સાગર’ ~ મારી સનમ*

*સર્જક : જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી ‘સાગર’ *

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: