🌹4 ફેબ્રુઆરી અંક 3-1092🌹

*લક્ષ્મી ડોબરિયા ~ એના સુધી જવાનો, અવકાશ છે હજુ પણ*

*લક્ષ્મી ડોબરિયા ~ નામજોગી ક્યાં બધી મજબૂરી છે*

*Octavio Paz ~ La poesia (The poetry) ~ અનુવાદ રમણીક અગ્રાવત*

*વિશેષ : કિશોર જિકાદરા અને જયશ્રી મર્ચન્ટ*

*કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: