🌹27 જાન્યુઆરી અંક 3-1086🌹

*ડો. મુકેશ જોશી ~ કાં ભાસ, કાં આભાસ*

*ડો. મુકેશ જોશી ~ સોંપ્યું તને, હે રામ! હવે થાય તે ખરું*

*જાવેદ અખ્તર : અનુવાદ ~ ડૉ રઈશ મનીઆર*

*વિશેષ : ભરત કવિ ‘ઊર્મિલ’*

*‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર*

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: