🌹25 જાન્યુઆરી અંક 3-1084🌹

* રવીન્દ્ર પારેખ ~ તું નથી ત્યારે *

* રવીન્દ્ર પારેખ ~ કોની વાતે તું ભરમાઈ ? *

* રામકાવ્ય ~ નીતિન વડગામા

* રામકાવ્ય ~ પ્રફુલ્લ પંડ્યા

* અનુવાદ : વિનોદકુમાર શુક્લ ~ લતા હિરાણી

* વિશેષ : જુગલકિશોર વ્યાસ, કવિ જલરૂપ, રમણલાલ સોની, Robert Burns *

* ‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર *

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: