🌹24 જાન્યુઆરી અંક 3-1083🌹

*રામકાવ્ય : જયેન્દ્ર શેખડીવાળા*

*ભગવાનદાસ થાવરાણી ~ બે કવિ હતા*

*ભગવાનદાસ થાવરાણી ~ આમ બચપણની કોઈ ગલીએ*

*પ્રિયકાંત મણિયાર ~ આછી જાગી સવાર*

*પ્રિયકાંત મણિયાર ~  અમે તો ગીત ગાનારા*

*વિશેષ : પ્રિયકાંત મણિયાર, વિનોદ અધ્વર્યુ અને ભાવિન ગોપાણી*

* ‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર *

www.kavyavishva.com        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: