🌹8 ડિસેમ્બર અંક 3-1041🌹

www.kavyavishva.com  

🌹લક્ષ્મી ડોબરિયા ~ એક હું ભીતર કૃપાદૃષ્ટિ કરે છે

🌹લક્ષ્મી ડોબરિયા ~ આસ્થા છે આગવી ને આગવું મારું વલણ

🌹કિરણ જોગીદાસ ‘રોશન’ ~ છે સમયનો એક છુપો ભેદ મારા શ્વાસમાં

🌹ઇન્દુલાલ ગાંધી ~ મેંદી તે વાવી માળવે 

🌹સેતુ : ગાંધીજી અને કવિ બાલકૃષ્ણ શર્મા ‘નવીન’

🌹વિશેષ : લક્ષ્મી ડોબરિયા, કમલ પાલનપુરી, ઇંદુલાલ ગાંધી, *બાલુભાઈ પટેલ, બાલકૃષ્ણ શર્મા ‘નવીન’ અને પારૂલ ખખ્ખર  

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: