🌹6 ડિસેમ્બર અંક 3-1039🌹

www.kavyavishva.com  

🌹રાજેશ પંડ્યા ~ ઝરમર ઝીલો ઝાકળ ચંદણ હથેળીએ

🌹હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ ~ નિર્દોષ ને નિર્મળ આંખ તારી

🌹હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ ~ વિલીન ગત થાવ, ભાવિ

🌹વિશેષ : જિતુ ત્રિવેદી, નવીન જોશી, હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, નારાયણ વામન ટિળક મરાઠી કવિ અને કૌશિક પરમાર ‘ઉસ્તાદ’

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

2 Responses

  1. નવીન જોશી says:

    આભાર બેન જી

  2. નવીન જોશી says:

    મારું નામ વચવું ગમ્યું, અંક ગમ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: