🌹29 નવેમ્બર અંક 3-1032🌹

www.kavyavishva.com  

🌹રમેશ પારેખ ~ દરિયામાં હોય એને મોતી કહેવાય – સ્વર અમર ભટ્ટ   

🌹સુરેશચંદ્ર રાવળ ~ ના હું તારાં ચરણોની જૂઈ

🌹સુરેશચંદ્ર રાવળ ~ રાત સૌની ઝળહળી છે

🌹વિશેષ : અંજના સંધિર, સુરેશ’ચંદ્ર’ રાવળ, ભાસ્કર વોરા, કુતુબ આઝાદ અને ગૌરાંગ ઠાકર

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: