🌹26 ઓકટોબર અંક 3-998🌹 

www.kavyavishva.com

🌹રમેશ આચાર્ય ~ સૂર્યોદયની ચર્ચા થોડી

🌹વિપિન પરીખ ~ એક દિવસ આપણે આ શહેરને છોડી ચાલ્યા જશું

🌹વિપિન પરીખ ~ ચોર બજારમાં બુદ્ધની એક સુંદર મૂર્તિ મળી ગઈ

🌹અદી મિરઝાં ~ તું જો આજે મારી સાથે જાગશે

🌹અઝીઝ કાદરી ~ અમસ્તી મારી મહેનત પર ઘડીભર તો નજર કરજો

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 2  ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : ભાર્ગવી પંડ્યા, સિકંદર મુલતાની, અઝીઝ કાદરી, વિપિન પરીખ, અદી મિરઝા, સંત નામદેવ, *વિજુ ગણાત્રા

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

@@@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: