🌹25 ઓકટોબર અંક 3-997🌹 

www.kavyavishva.com

🌹ડો. પુરુષોત્તમ મેવાડા ‘સાજ’ ~ છંછેડવાનું ઓ પ્રભુ તું બંધ કર

🌹ડો. પુરુષોત્તમ મેવાડા ‘સાજ’ ~ તમારી યાદમાં જાગી ઘણી મેં જાત બાળી છે,

🌹અંજુમ ઉજિયાનવી ~ ચો-તરફ તડકો બની ફેલાય છે

🌹જયાનંદ દવે ~ યદા પ્રણયની પ્રભામય વિશિષ્ટતાઓ તણા

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 1 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : અંજુમ ઉજિયાનવી, જયાનંદ દવે, સાહિર લૂઘીયાનવી, રણજીતરામ વાવાભાઇ મહેતા અને ભાવિન ગોપાણી

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: