🌹24 ઓકટોબર અંક 3-996🌹 

www.kavyavishva.com

🌹શયદા ~ હૃદય-મંથન કરી મેં વાત કાઢી છે

🌹મેઘનાદ ભટ્ટ ~ મારા શૈશવના સ્મશાનમાં

🌹પિનાકિન્ ઠાકોર ~ હે ભુવન ભુવનના સ્વામી

🌹ગઝલની ભાષા ભાગ 1 ~ રવીન્દ્ર પારેખ

🌹વિશેષ : શયદા, કિન્નરી દવે, પિનાકીન ઠાકોર, મેઘનાદ ભટ્ટ, મહારાજા ભગવદસિંહ, રતિલાલ ચંદરિયા

🌹‘કાવ્યવિશ્વ’ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર
www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: