🌹27 સપ્ટેમ્બર અંક 3-979🌹 

www.kavyavishva.com

🌹અદમ ટંકારવી ~ એક ભવનું ભાથું આપું છું તને 

🌹અદમ ટંકારવી ~ દિલ મેં દીધું આપને દીઠા વિના

🌹મનોહર ત્રિવેદી ~ તું તારી રીતે જા

🌹વિશેષ : રીના મહેતા, જિગીષા દેસાઈ, અદમ ટંકારવી, મહેશ દવે, દુષ્યંતકુમાર અને વારિજ લુહાર

🌹આનંદ આભાર

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: