🌹29 ઓગસ્ટ અંક 3-951🌹

🌹ધીરેન્દ્ર મહેતા ~ ડૂબી રહી છે સાંજ🌹

🌹ધીરેન્દ્ર મહેતા ~ દીધું નામ તળાવનું🌹

🌹ચંદ્રકાંત દત્તાણી ~ કાળઝાળ સૂરજના તાપ અમને દીધા🌹

🌹ચંદ્રકાંત દત્તાણી ~ આ પાર કાળઝાળ ખેતર અમારાં🌹

🌹વિશેષ : ધીરેન્દ્ર મહેતા, સાહિલ, વિશાલ જોશી ‘સ્નેહ’, *ચંદ્રકાન્ત દત્તાણી અને ચેતન શુક્લ🌹  

www.kavyavishva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: