🌹પોસ્ટ 6 ઓગસ્ટ અંક 3-930🌹

www.kavyavishva.com      

🌹સંવાદ : વિભાગ ~ ‘કાવ્ય’

🌹લતા હિરાણી ~ નદીકાવ્યો

🌹રાહુલ શ્રીમાળી ~ બે ગઝલ 

🌹સેતુ : ઉમાશંકર જોશી ~ સમકાલીન બનાવો

🌹વિશેષ: નેહા પુરોહિત

🌹તા.1-6ના સર્જકો: આશા પુરોહિત, વંદના શાંતુઇંદુ, ચંદ્રા શ્રીમાળી, જ્યોત્સના શુક્લ, હેમંત ધોરડા, કિરીટ ગોસ્વામી, ઉમેશ જોષી, હરિકૃષ્ણ પાઠક, રાહુલ શ્રીમાળી અને લતા હિરાણી             

🌹આપના પ્રતિભાવની પ્રતીક્ષા

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો વિભાગ ‘વિશેષ’ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર. ‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏

@ www.kavyavishva.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: