દિલીપ જોષી ~ સુખ * આસ્વાદ મહેન્દ્ર જોશી * Dilip Joshi * Mahendra Joshi

www.kavyavishva.com
*નાજુક નમણા એવા ગીતના અર્થલાઘવને ભાવકની ચેતનામાં  વિસ્તારી સૌન્દર્યબોધ કરાવે તે કવિ !*