🌹દિનવિશેષ 6 મે 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 6 મે 2023🌹 

Desire occurs when the blood flows,
Confusion, chaos everything slows. ~ અબ્દુલ રહેમાન રાહી 6.5.1925 (જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત કાશ્મીરી કવિ)

અને રઈશ મનીઆર

www.kavyavishva.com

‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏

‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ અભિનંદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: