ભાર્ગવી પંડ્યા ~ લઈ જાય છે * Bhargavi Pandya

સાંજની વેળા મને તારા સુધી લઈ જાય છે
શોધ તારી છેક સિતારા સુધી લઈ જાય છે.

ભીંત પર હલતો રહે આકાર પીળો જ્યોતનો
એ જ દીવો ગાઢ અંધારા સુધી લઈ જાય છે.

આવશે કે કેમ ? અવઢવ કાયમી એના વિશે
સાવ સુક્કી આંખ વરતારા સુધી લઈ જાય છે.

લાવ, ઈચ્છાઓ ઉછાળું, આખરી અવકાશમાં
રિક્તતાનો સ્પર્શ સંથારા સુધી લઈ જાય છે.

હાથ પકડી જિંદગીનો, એ સતત સાથે રહ્યો
તું ખુદા કેવો મને મારા સુધી લઈ જાય છે .

~ ભાર્ગવી પંડ્યા

એક સરસ ગઝલ.

લાવ, ઈચ્છાઓ ઉછાળું, આખરી અવકાશમાં
રિક્તતાનો સ્પર્શ સંથારા સુધી લઈ જાય છે. – આ શેર ખૂબ ગમ્યો.

4 Responses

 1. હરીશ દાસાણી says:

  દીવો અંધારા સુધી લઇ જાય એ છે કાવ્યસૌંદર્યની ક્ષણ

 2. વાહ ખુબ સરસ કાવ્ય તમસો મા જયોર્તિય અભિનંદન

 3. 'સાજ' મેવાડા says:

  ‘તું ખુદા કેવો મને મારા સુધી લઈ જાય છે” સરસ આખરે તો પોતાના સુધી જ પહાંચવાની વાત ગમી.
  જોકે ખુદાની જગ્યાએ પ્રભુ વાપરી શકાત, એવું મને યોગ્ય લાગે છે.

 4. Bhargavi Pandya says:

  Thanks Lataben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: