કવિ હરિકૃષ્ણ પાઠકના હસ્તાક્ષરમાં ગઝલ Harikrushna Pathak

3 Responses

  1. પ્રણામ સુંદર રચના

  2. Anonymous says:

    હરેકૃષ્ણ ભાઈની ગઝલનો મિજાજ અનોખો છે.સરસ ગઝલ.
    (મીનળ ઑઝા)

  3. સુરેશ 'ચંદ્ર'રાવલ says:

    વાહ કવિશ્રી ખૂબ સરસ ગઝલ , ખૂબ ગમી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: