‘કાવ્યવિશ્વ’ને ભેટ મળેલા કાવ્યસંગ્રહો : પ્ર.વર્ષ 1948-1999

Geoffrey Hill – Collected Poems  * Penguin 1985

ઉમાશંકર જોશી (સં) મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે * ગુ.સા.પ. 1987  

ઉમાશંકર જોશી * વસંતવર્ષા * એન.એમ.ત્રિપાઠી 1954

ઉષા ઉપાધ્યાય * જળબિલ્લોરી * કવિલોક 1999

કનકરજ ઝવેરચંદ મેઘાણીની કવિતાની * લોકમિલાપ 1994

કલાપીના કાવ્યો * સં જયંત પાઠક 1990

કિશોરસિંહ સોલંકી  * મનસાને મેળે * પાર્શ્વ 1998

કિશોરસિંહ સોલંકી * મનસાને મેળે * પાર્શ્વ 1998  

કે.કા.શાસ્ત્રી * દલપત કાવ્ય નવનીત * ગુજરાત વિદ્યાસભા 1949  

કેટલાંક કાવ્યો – નલિન રાવલ * સુરેશ દલાલ  * ગુ.સા.અ. 1990

ગીતા પરીખ (સં) કાવ્યસ્પંદિતા * ગુર્જર 1989   

ગુજરાતી કવિતાચયન * નરોત્તમ પલાણ * ગુ.સા.પ. 1996  

ગુજરાતી કવિતાચયન * રમણ સોની * ગુ.સા.પ. 1995

ગોવિંદભાઇ * ચાલો ગૌરવ કરીએ * એન.એમ.ત્રિપાઠી 1994

ચંદ્રકાંત શેઠ * ગગન ખોલતી બારી * આર. આર. 1990 

ચંદ્રકાન્ત શેઠ * ગગન ખોલતી બારી * આર.આર.શેઠ 1990

ચિનુ મોદી (સં) ગુજરાતી પ્રતિનિધી ગઝલો * સાહિત્ય અકાદમી 1996

જયંત મેઘાણી (અનુવાદક) * તણખલાં – રવીન્દ્રનાથના મૌક્તિકો * પ્રસાર 1993

જયંત મેઘાણી (અનુવાદક) * રવીન્દ્રનાથની કબિતિકાઓ * ગુર્જર 1993

જયદેવ * ગીતગોવિંદ *  ગુ.સા.અ. 1989

જયા મહેતા * એક દિવસ * મિહિકા 1982   

જવાહર બક્ષી * તારાપણાના શહેરમાં * વિશાલ 1999

ઝવેરચંદ મેઘાણી * સોના નાવડી સમગ્ર કવિતા * પ્રસાર 1997

દક્ષા વ્યાસ * અલ્પના * ગુ.સા.પ. 1999

દુલા ભાયા કાગ * કાગવાણી 1962

ધીરુ પરીખ (સં) ગદ્યકાવ્ય * કવિલોક 1985  

નર્મદાશંકર * નર્મકવિતા ખંડ 1 1993

નલિન રાવળ * સુરેશ દલાલ (સં) * ગુ.સા.અ. 1990    

નીરજ * ફીર દીપ જલેગા 1998

પરેશ શાહ (સં) * હૃદયની વાત શબ્દસંગાથ * સ્વયં

પ્રબોધ ભટ્ટના કાવ્યો સરોરુહ * સં મુકુંદરાય પારાશર્ય 1982

બંધુબહેન મેઘાણી * આયુપાલવ * એન.એમ.ત્રિપાઠી 1989

મધ્યકાલીન ગુજરાતી પદ સંચય * ચીમનલાલ ત્રિવેદી * ગુર્જર 1998

મનહર મોદી (સં) ગઝલસુભાષિત * રન્નાદે 1999 

મનોજ ખંડેરિયા * અંજની * નાથીબાઈ દામોદર ટ્રસ્ટ 1991

મહાવાક્ય રત્નાવલિ ઇશાવાસ્ય વગેરે 108 ઉપનિષદોના વાક્યોનો સંગ્રહ * સસ્તું સાહિત્ય 1982

મહેન્દ્ર મેઘાણી (સં) નાના થૈને રે * મેઘાણીના બાળગીતો * લોકમિલાપ 1972

માયા એંજેલું * સમગ્ર 1994

રમેશ પારેખ * ક્યાં * વોરા & કંપની 1970

રમેશ પારેખ * ચશ્માંના કાચ પર * રન્નાદે 1999

રમેશ પારેખ * છ અક્ષરનું નામ * અભિવાદન સમિતિ 1992      

રમેશ પારેખની સમગ્ર કવિતા : છ અક્ષરનું નામ * રંગદ્વાર 1991

રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર * ગીત પંચશતી * સાહિત્ય અકાદમી 1993

રશ્મિન પટેલ * શ્વાસમાં પાનખર * ૐ 1990

લાભશંકર ઠાકર *  કિચુડ કિચુડ * રન્નાદે 1999  

વસંત પરીખ * રવિ લહર * હેમંત – આશા ઝવેરી 1993

સરૂપ ધ્રુવ * મારા હાથની વાત * આર.આર.શેઠ 1982 

સુરેશ દલાલ (સં) * ગીતિકા * ઇમેજ 1990

સુરેશ દલાલ (સં) કાવ્યસંવાદ * ઇમેજ 1989   

સુરેશ હ. જોશી (અનુવાદક) રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર * સંચય * ગુર્જર 1963

સૂરદાસના પદો * સસ્તું સાહિત્ય 1987  

સોનલ નાડકરણી * અજંપો * ચરોતર સાહિત્ય પરિષદ 1989

સ્નેહરશ્મિ : સકલ કવિતા * વિદ્યાવિહાર 1984

હરીન્દ્ર દવે * તમે યાદ આવ્યાં * પ્રવીણ 1992

હરીન્દ્ર દવે * તમે યાદ આવ્યાં * પ્રવીણ 1992

હરીન્દ્ર દવે * તમે યાદ આવ્યાં * પ્રવીણ 1992

હરીન્દ્ર દવે * સુખનવર શ્રેણી * આર.આર. શેઠ 1991

હરીન્દ્ર દવે * સૂર્યોપનિષદ * પ્રવીણ 1992

હર્ષદ ત્રિવેદી (સં) * ગઝલશતક * ગુ.સા.પ. 1999

હર્ષદ ત્રિવેદી (સં) ગુજરાતી કવિતાચયન * ગુ.સા.પ. 1991

હર્ષદેવ માધવ * હાથ ફંફોસે આંધળા સુગંધને * ચંદ્રમૌલિ  1985  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: