🌹દિનવિશેષ 20 સપ્ટેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 20 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com   

*ન રાખું આશા કદી કોઈ પાસ, પછી કરે કોણ મને નિરાશ ? ~ *રમણલાલ સોની

અને રઈશ મનીઆર

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. જેમની મૃત્યુતિથિ હોય એમના નામ આગળ (*નામ) મુકાય છે. આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

આપ આપની કાવ્યપંક્તિ બદલવા ઇચ્છતા હો તો મને મોકલી શકો છો. – સંપાદક

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: