🌹દિનવિશેષ 12 સપ્ટેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 12 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com

*ને કદી તું હોય મારી સાથમાં, એ ક્ષણે સૂરજ ઢળે તો પણ ગમે. ~ રમેશ પટેલ ‘ક્ષ’

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: